Επίσκεψη της Αυστραλιανής πρεσβείας στην Κω.

821

Στις 7- 9 Μαΐου 2018 το προσωπικό της πρεσβείας θα επισκεφθεί το νησί της Κω.

Οι Αυστραλιανοί πολίτες και επαναπατριζόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για Αυστραλιανά διαβατήρια.

Η Αυστραλιανή  Πρόξενος επίσης  θα είναι παρούσα για οποιανδήποτε  βοήθεια χρειαστεί για υπηρεσίες όπως η πιστοποίηση  υπογραφών ή πιστοποιητικών.

Ραντεβού μπορούν να γίνουν τηλεφωνώντας στο 210 8704058.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός