Η επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ για το black out στην ηλεκτροδότηση των νησιών ΒΣ Δωδεκανήσου

1268

Η επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ για το black out στην ηλεκτροδότηση των νησιών ΒΣ Δωδεκανήσου

Δείτε το σχετικό μας δημοσίευμα πατώντας εδώ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός