Οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων καλούνται να παραλάβουν τις καταστάσεις πληρωμών από το δήμο Καλυμνίων για φορολογική χρήση.

993

To Αυτοτελές Τμήμα  Κοινωνικής  Προστασίας του Δήμου Καλυμνίων, καλεί τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων να προσέλθουν και να παραλάβουν τις καταστάσεις πληρωμών από το δήμο Καλυμνίων για φορολογική χρήση.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός