Παρέμβαση του Μ. Μπούκη στην Υπουργό Πολιτισμού στα πλαίσια του 13ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου για το θέμα του καταδυτικού πάρκου Καλύμνου.

844

Παρέμβαση έκανε ο  Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Μπούκης στην Υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου, στα πλαίσια  του 13ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στη Ρόδο, για το θέμα του καταδυτικού πάρκου.

Στη σύντομη αλλά ουσιαστική του παρέμβαση, ο Μιχάλης Μπούκης ανέφερε:

Όπως γνωρίζετε η κατάδυση είναι η ιστορία και η ψυχή της Καλύμνου. Για το λόγο αυτό στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας περιλαμβάνεται  η κατασκευή καταδυτικού πάρκου στην Κάλυμνο.

Πριν από χρόνια ο Δήμος Καλυμνίων, προκειμένου να προωθήσει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, προχώρησε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στην ανέγερση των χερσαίων εγκαταστάσεων του καταδυτιμού πάρκου χωρίς να υπάρξουν αντιρρήσεις με πρόθεση μάλιστα να ποντισθεί ομοίωμα αρχαίου ναυαγίου για πρακτική άσκηση των φοιτητών. Όμως με το νόμο 4296/14 απαγορεύθηκε η λειτουργία καταδυτικών πάρκων σε απόσταση 3 μιλίων από ενάλιες αρχαιότητες. Η διάταξη αυτή καθιστά αδύνατη τη χωροθέτηση του θαλάσσιου τμήματος του πάρκου λόγω γειτνίασης με τη βυθισμένη πολιτεία της Τελένδου.

Επειδή πιστεύουμε ότι η προστασία των αρχαιοτήτων δεν γίνεται με την εγκατάληψη αλλά με την αξιοποίηση και η λειτουργία του καταδυτικού πάρκου μέσα από ασφαλιστικές δικλείδες θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο,ζητάμε την τροποποίηση του νόμου ώστε να μην ισχύει η απαγόρευση των 3 μιλίων τουλάχιστον για  όσα καταδυτικά πάρκα εχαν αρχίσει να υλοποιούνται πριν τη ψήφιση του νόμου.
Επίσης ζητάμε να συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό του Υπουργείου η αξιοποίηση της βυθισμένης πολιτείας της Τελένδου.Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός