Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση τσιμεντένιων κολονών της νεώτερης πτέρυγας του Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου.

577

Σας γνωρίζουμε ότι το Νικηφορείο 1ο Γυμνάσιο προκηρύσσει πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό για την συντήρηση πέντε (5) τσιμεντένιων κολονών της νεώτερης πτέρυγας του Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 18 Απριλίου   στο γραφείο  του Νικηφορείου Γυμνασίου και ώρα 12πμ

 

Πληροφορίες

Παντελής Έλληνας

2243029870

6940104303
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός