Σε 113 προσλήψεις θα προχωρήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου- 2 φύλακες για Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου

1114

Σε προσλήψεις 113 συμβασιούχων θα προχωρήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για την κάλυψη των εποχικών αναγκών στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για 7 μήνες και από τα κύρια προσόντα που απαιτούνται είναι, πτυχίο ή δίπλωμα φύλακα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
Ειδικότερα οι προσλήψεις που αφορούν στην Κάλυμνο είναι:

Για το ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν: 2

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός