Την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 η ΓΣ και οι εκλογές του Συλλόγου “Φίλων Ναυτικού Μουσείου Καλύμνου”

679

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, συγκαλείται ΓΣ και θα διενεργηθούν εκλογές ανάδειξης νέου ΔΣ του συλλόγου μας. Παρακαλούνται τα μέλη μας να προσέλθουν στις 11πμ στο δικηγορικό γραφείο ΓΝ Παπάζογλου στο Χριστό. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, επαναληπτική ΓΣ ορίζεται για το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 11πμ στον ίδιο χώρο.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος (Ιωάννης Χειλάς)
Ο Γραμματέας (Γεώργιος Παπάζογλου)Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός