Το 5/42 ΣΕ βράβευσε τη Διοίκηση και υπαλλήλους της ΔΕΥΑΚ για την εθελοντική τους προσφορά προς το Σύνταγμα.

1261

Το 5/42 ΣΕ βράβευσε τη Διοίκηση και υπαλλήλους της ΔΕΥΑ Καλύμνου για την εθελοντική τους προσφορά προς το Σύνταγμα.

Δείτε το σχετικό δτ που εκδόθηκε από το Γραφείο του αντιπροέδρου της Επιχείρησης.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός