Ασκήσεις επί χάρτου.-Πόσους δημοτικούς συμβούλους θα είχαν εκλέξει οι Παρατάξεις στην Κάλυμνο στις δημοτικές εκλογές 2014,αν ίσχυε απλή αναλογική.

881

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ1» που κατατέθηκε προς διαβούλευση από το Υπουργείο  Εσωτερικών, προβλέπεται η εφαρμογή της απλής αναλογικής στις επόμενες  αυτοδιοικητικές εκλογές.

Η ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων θα γίνεται σύμφωνα με  τον αριθμό ψήφων που συγκεντρώνει η κάθε παράταξη στον α’ γύρο.

Για να δούμε το θέμα στην πράξη και να γίνει περισσότερο αντιληπτό ,τι θα συμβεί αν ισχύσει η απλή αναλογική, μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς με  βάση το νέο νομοσχέδιο και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον αριθμό ψήφων που πήραν οι παρατάξεις στις εκλογές του 2014.

Στις δημοτικές εκλογές του 2014, ο αριθμός  ψήφων που πήρε στον  α΄ γύρο η κάθε δημοτική Παράταξη και ο αριθμός συμβούλων  που εξέλεξε τελικά είναι:

1.Παράταξη  Ι. Γαλουζής : 2.817 ψήφους και 16 δημοτικούς συμβούλους συν Δήμαρχος.

  1. Παράταξη Ι. Μαστροκούκου : 2.807 ψήφους και 5 δημοτικούς συμβούλους.
  2. Παράταξη Δ.Διακομιχάλη: 2.132 ψήφους και 3 δημοτικούς συμβούλους.
  3. Παράταξη Γ.Μαύρου : 1.219 ψήφους και 2 δημοτικούς συμβούλους.

5.Παράταξη Σ. Χούλης: 525 ψήφους και 1 δημοτικός σύμβουλος.

Με βάση τους παραπάνω ψήφους και σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, η κατανομή εδρών θα ήταν ως εξής:

1.Παράταξη Γαλουζή: Δήμαρχος( από β΄γύρο) και 8 δημοτικοί σύμβουλοι από α΄γύρο

  1. Παράταξη Μαστροκούκου 8 δημοτικοί σύμβουλοι.

3.Παράταξη Διακομιχάλη  6 δημοτικοί σύμβουλοι.

4.Παράταξη Μαύρου 3 δημοτικοί σύμβουλοι.

5.Παράταξη Χούλη  2 δημοτικoί σύμβουλοι.

Για να είχε την πλειοψηφία στο ΔΣ , η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να είχε τη στήριξη τουλάχιστον 14 δημοτικών συμβούλων.

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμαρχος Ι.Γαλουζής για να αποκτούσε την πλειοψηφία θα έπρεπε να συνεργαστεί  και να είχε τη στήριξη της μίας τουλάχιστον εκ των δύο Παρατάξεων, του Ι.Μαστροκούκου είτε του Δ.Διακομιχάλη.

Βέβαια όλα τα παραπάνω είναι ασκήσεις επί χάρτου ,αλλά σε περίπτωση που περάσει και ψηφιστεί ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1» τότε η επόμενη  Δημοτική αρχή, όποια κι αν έλθει πρώτη, και με δεδομένο ότι είναι αδύνατο δημοτική Παράταξη να λάβει ποσοστό πάνω από 50% την πρώτη Κυριακή,  υποχρεωτικά θα πρέπει να συνεργαστεί τουλάχιστον με μία από τις Παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός