Πραγματικότητα η ΑΕΝ Καλύμνου. Ψηφίστηκε ομόφωνα εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

3279

Πραγματικότητα έγινε πλέον η ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο.

Χθες 27 Ιουνίου 2018 συζητήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για το «Μεταφορικό ισοδύναμο» που στο άρθρο  12 προβλέπεται η Ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο– Σχολή Πλοιάρχων.

Μάλιστα να σημειώσουμε ότι ενώ το νομοσχέδιο πέρασε κατά πλειοψηφία το άρθρο 12 ψηφίστηκε ομόφωνα απ’όλα τα κόμματα της Βουλής.

Εναπομένει πλέον η τυπική διαδικασία για να γίνει νόμος του Κράτους, η δημοσίευση του στην εφημερίδα  της Κυβερνήσεως