Πρόσληψη ενός εποχικού υπαλλήλου από Κατάστημα Καλύμνου της Εθνικής Τράπεζας.

2029

Η Εθνική Τράπεζα της  Ελλάδος, προκειμένου να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της σε Προσωπικό του Καταστήματος ΚΑΛΥΜΝΟΥ(366) θα απασχολήσει ένα(1) άτομο ως εποχικό υπάλληλο κατά τη θερινή περίοδο και για χρονικό διάστημα 5 μηνών και πάντως όχι πέραν της 30-11-2018.

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν στο εν λόγω Κατάστημα τα σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι και 12-6-2018 ώστε να γίνει έγκαιρα η επιλογή.

Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να απευθύνονται στο  Κατάστημα Καλύμνου