Το νέο ΔΣ της «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» (CBA)

799

Μετά τις εκλογές της 13/6/2018, το  νέο ΔΣ της «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» (CBA) είναι το παρακάτω:

Πρόεδρος: Τρικοίλης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος: Κούρου Καλλιόπη

Γραμματέας: Κουτούζης Αντώνιος

Ταμίας: Κουλλιάς Εμμανουήλ

Μέλη: Τσένας Χρήστος

Κουλουριώτης Νικόλαος

Γιαννικουρής Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη: Μάρθα Καλλιόπη

Ρογαλίδη-Κατσοτούρχη Σεβαστή

Βεζυροπούλου Βαρβάρα
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός