Δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικό προσωπικό άλλων ΑΕΝ για να αποσπαστεί στην Ακαδημία ΕΝ Καλύμνου.

2055

Όπως είχαμε γράψει και σε παλαιότερο δημοσίευμα μας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) ζήτησε να αποσπάσει εκπαιδευτικό προσωπικό για τη νεοσύστατη Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας ΕΝ Καλύμνου απ’ άλλες ΑΕΝ ή Υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωση -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΝΑΝΠ που φέρει ημερομηνία 4 Ιουλίου 2018 καλεί τους ενδιαφερόμενους οποιασδήποτε βαθμίδας από άλλες ΑΕΝ ή Υπηρεσίες να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις, για την άμεση λειτουργία της νεοϊδρυθείσας με το ν.4551/2018 (Α΄116) Ακαδημίας με έδρα την  Πόθια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ  του kalymnos-news.gr ,αν και πέρασε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικό προσωπικό άλλων ΑΕΝ.

Το ΥΝΑΝΠ μετά απ’ αυτή την εξέλιξη, προσανατολίζεται στην απόσπαση ενδιαφερομένων από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ,καθώς και στην πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός