Λήψη απόφασης σκοπιμότητας από το Δήμο Καλυμνίων για την έκδοση βιβλίου αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου ευεργέτη Νικολάου Βουβάλη.

1344

Κατά πλειοψηφία το ΔΣ Καλύμνου ενέκρινε τη σκοπιμότητα έκδοσης βιβλίου αφιερωμένο στη μνήμη του Νικολάου Βουβάλη με τίτλο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΟΥΒΑΛΗΣ (1859-1918)Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αρχαιολόγος Μιχάλης Κουτελλάς ο οποίος είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου.

Εισηγούμενος το θέμα ο ο Μιχάλης Κουτελλάς εξέθεσε για το υπό έκδοση βιβλίο με τίτλο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΟΥΒΑΛΗΣ (1859-1918)Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ» ότι:

Ο Νικόλαος Βουβάλης υπήρξε μία ιδιοφυής, πολυδιάστατη και εμβληματική προσωπικότητα, που σφράγισε με τη δράση της τη νεότερη ιστορία της Καλύμνου. Η επιχειρηματική δραστηριότητά του είχε ως κύριο αντικείμενο την προμήθεια, επεξεργασία και εμπορία φυσικών σπόγγων και απλωνόταν σε ολόκληρο το Αιγαίο, την Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρεια Αφρική, την Αμερική και την Κούβα.

Παράλληλα, ανέπτυξε ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα της Καλύμνου.

Εξελέγη επανειλημμένα Δημοτικός Σύμβουλος και διετέλεσε πρόεδρος ή μέλος πολλών δημοτικών επιτροπών, για τη διευθέτηση σημαντικών ζητημάτων. Συμμετείχε σε μυστικές οργανώσεις στο Λονδίνο για την απελευθέρωση των ελληνικών νησιών.

Στήριζε οικονομικά τον αγώνα των Δωδεκανησίων για ενσωμάτωση στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά και το ίδιο το Ελληνικό Κράτος, κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων. Στη δύσκολη περίοδο του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν επικρατούσε στην Κάλυμνο μεγάλη οικονομική δυσπραγία και έλλειψη βασικών ειδών διατροφής, χάρη στις ενέργειες του Νικόλαου Βουβάλη έφταναν στο νησί φορτία με άλευρα, σιτάρι και κριθάρι.

Ενίσχυε επίσης οικονομικά τον Δήμο Καλυμνίων και δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που η Κοινότητα κατέφευγε σε αυτόν, για να βοηθήσει από το εξωτερικό στην επίλυση διαφόρων σοβαρών ζητημάτων. Ενίσχυε οικονομικά Καλύμνιους σπουδαστές στην Αθήνα και φρόντισε για την κατασκευή σχολείων στην Κάλυμνο.

Χάρη στον Νικόλαο Βουβάλη ανεγέρθηκαν το καλλιμάρμαρο Παρθεναγωγείο και η Ναυτική – Επαγγελματική Σχολή στην Πόθια, η Δημοτική Σχολή Αρρένων και το Νηπιαγωγείο στη Χώρα, αλλά και σημαντικά έργα, όπως το Νοσοκομείο, η δημοτική οδός από το Παρθεναγωγείο μέχρι το Νοσοκομείο, η προκυμαία του λιμένος του Βαθύ και η επέκταση του κεντρικού λιμενοβραχίονα της Πόθιας.

Για την ανεκτίμητη προσφορά του, η Κάλυμνος ανακήρυξε τον Νικόλαο Βουβάλη Μεγάλο Ευεργέτη της Πατρίδας.

Για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα έργα του τιμήθηκε από τον Βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο Α’, από την πόλη του Λονδίνου, ακόμη και από τον Σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ Β’ και τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό.

Οι ευεργεσίες του συνεχίστηκαν και μετά τον θάνατό του, καθορίζοντας με τη Διαθήκη του τον τρόπο υλοποίησης όσων έργων δεν πρόφτασε ο ίδιος να πραγματοποιήσει όσο ζούσε.

Όμως, παρά την αδιαμφισβήτητη σπουδαιότητα του Νικολάου Βουβάλη, δεν υπάρχει μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της προσωπικότητας και της δράσης του, με αποτέλεσμα πολλές πτυχές του να παραμένουν άγνωστες.

Για τον Νικόλαο Βουβάλη έχουν βέβαια γραφτεί ορισμένες περιορισμένης έκτασης αναφορές, στις οποίες όμως επαναλαμβάνονται κάθε φορά οι ίδιες ευρύτερα γνωστές πληροφορίες. Κανείς μέχρι σήμερα μελετητής δεν ασχολήθηκε επισταμένα με τη ζωή και το έργο του, αξιοποιώντας το υπάρχον δημόσιο και ιδιωτικό αρχειακό υλικό. Η ενασχόληση με τον Νικόλαο Βουβάλη αποτελεί ενασχόληση με την ίδια τη νεότερη ιστορία της Καλύμνου, καθώς η δράση του σπουδαίου αυτού ανθρώπου συνδέθηκε με τα σημαντικότερα γεγονότα του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

Η έκδοση λοιπόν ενός εμπεριστατωμένου βιβλίου για τη ζωή και τη δράση του Νικολάου Βουβάλη επιτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς συμβάλλει στην ίδια τη μελέτη της νεότερης ιστορίας της Καλύμνου.

Παράλληλα, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατονταετίας από τον θάνατό του, αποτελεί την ελάχιστη ανταπόδοση προς τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο, που πρόσφερε τα μέγιστα στην πατρίδα του.

Επιθυμία και σκοπός μου είναι να παρουσιάσω, όσο το δυνατόν πληρέστερα και αντικειμενικά, την προσωπικότητα και τα έργα ενός από τους σημαντικότερους ανθρώπους που γέννησε η Κάλυμνος. Έναν άνθρωπο πρότυπο για τις σύγχρονες και επερχόμενες γενιές, φωτεινό παράδειγμα προσφοράς στον γενέθλιο τόπο του.

Καταπιάστηκα με τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ιστορικής ευθύνης μου στην αξιοποίηση των διαθέσιμων γραπτών πηγών και στην κατά το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση των γραφομένων μου. Αυτός είναι άλλωστε και ο βασικός κανόνας, τον οποίο έχω εφαρμόσει απαρέγκλιτα στις 37 μέχρι σήμερα δημοσιευμένες ιστορικές και αρχαιολογικές μελέτες μου. Γι’ αυτό και το εν λόγω βιβλίο περιλαμβάνει 1.115 συνολικά υποσημειώσεις, στις οποίες αναφέρονται οι σχετικές βιβλιογραφικές και αρχειακές παραπομπές. Αποτελείται δε από δύο τόμους, μεγέθους Α4. Ο πρώτος περιλαμβάνει 366 σελίδες και είναι η καθαυτή μελέτη για τον Νικόλαο Βουβάλη. Ο δεύτερος τόμος αποτελεί ένα Παράρτημα 242 σελίδων, με μεταγραμμένες όλες εκείνες τις αρχειακές μαρτυρίες που τεκμηριώνουν και συμπληρώνουν τις θεματικές ενότητες της μελέτης. Έτσι ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο πρωτότυπο αρχειακό υλικό, που βρίσκεται διάσπαρτο και διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να εντοπίσει και να μελετήσει. Με αυτό τον τρόπο επίσης καθίσταται αφενός δυνατός ο έλεγχος των συμπερασμάτων του συγγραφέα, ενώ παράλληλα οι αρχειακές αυτές μαρτυρίες θα χρησιμεύσουν και στους μελλοντικούς ερευνητές που θα ασχοληθούν με ζητήματα της νεότερης ιστορίας της Καλύμνου

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Τον λόγο πήραν ο Δήμαρχος Γαλουζής Ιωάννης και ανέφερε ότι οφείλουμε να τιμήσουμε τον μεγαλύτερο ευεργέτη της Καλύμνου και η έκδοση αυτή πρέπει να έχει τη σφραγίδα του Δήμου σε ότι αφορά την έκδοση της δουλειάς μέσω του Εθνικού Τυπογραφείου, αλλά την αποκλειστική ευθύνη των γραφόμενων την έχει ο συγγραφέας. Ακολούθως, έθεσε ερώτημα στον Μ. Κουτελλά για την αγοραπωλησία του ακινήτου στη Χαλή, ο Σ. Τηλιακός ζήτησε να ενημερωθεί για το ποια ακίνητα του Δήμου και της Εκκλησίας πουλήθηκαν για να χτιστεί το λιμάνι, ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας  Διακομιχάλης Δημήτριος τόνισε ότι η συγγραφή αυτή αφορά τον μεγαλύτερο ευεργέτη του νησιού και η προσπάθεια πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα και όχι με λογικές που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εμείς ως παράταξη θεωρούμε ότι ο Δήμος είναι αυτός που πρέπει να εκδώσει αυτή την εργασία. Τέλος, ο επικεφαλής 2ης ελάσσονος μειοψηφίας  Μαύρος Γεώργιος επισήμανε ότι ο Δήμος, μέσω του Δημάρχου ή του Προέδρου του Δ.Σ. εκπροσωπώντας σύσσωμο το Σώμα, οφείλει στην εισαγωγή του βιβλίου πρέπει να αναφέρει ότι ουδεμία σχέση έχει με τα αναγραφόμενα, τόσο ως προς το περιεχόμενο των κειμένων όσο και ως προς την παρουσίασή τους. Η οποιαδήποτε αλλοιωμένη εκδοχή της πραγματικότητας, η οποία πιθανόν μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί δικαστικά εναντίον του Δήμου, φέρει την ευθύνη του συγγραφέα και ο Δήμος δεν την υιοθετεί και είναι απλά ο χορηγός μιας σπουδαίας προσπάθειας για την καταγραφή της ζωής και του έργου του Νικολάου Βουβάλη.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( Με δεκαέξι(16)ΝΑΙ ένα(1)ΟΧΙ και ένα(1) ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα έκδοσης βιβλίου αφιερωμένο στη μνήμη του Νικολάου Βουβάλη με τίτλο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΟΥΒΑΛΗΣ (1859-1918)Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζερβός Σακελλάριος ψήφισε λευκό, τονίζοντας ότι αν το βιβλίο έκανε μόνο αναφορά για τη ζωή, το έργο μέχρι και τον θάνατο του Νικολάου Βουβάλη δεν θα είχε καμία αντίρρηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 3463/2006 «αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι».

Ο Αντιδήμαρχος  Τηλιακός Σακελλάριος μειοψήφησε όχι για συγκεκριμένους λόγους, αλλά δεδομένης της θέσης που κατέχει αυτή τη στιγμή στον Δήμο.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός