Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Κοινότητας που λειτουργεί στο Δήμο Καλυμνίων. (video)

878

Δείτε σε video τις Υπηρεσίες που προσφέρουν τα Κέντρα Κοινότητας που λειτουργούς στους Δήμου.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα επιδόματα που δικαιούνται καθώς και για όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής.

Να θυμίσουμε ότι και στο Δήμο Καλυμνίων λειτουργεί  Κέντρο Κοινότητας

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός