Το ΥΝΑΝΠ ψάχνει να αποσπάσει εκπαιδευτικό προσωπικό για τη Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας ΕΝ Καλύμνου απ’ άλλες ΑΕΝ ή Υπηρεσίες

1300

Το ΥΝΑΝΠ ψάχνει να αποσπάσει εκπαιδευτικό προσωπικό για τη Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας ΕΝ Καλύμνου απ’ άλλες ΑΕΝ ή Υπηρεσίες.

Με ανακοίνωση -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΝΑΝΠ που φέρει ημερομηνία 4 Ιουλίου 2018 καλεί τους ενδιαφερόμενους οποιασδήποτε βαθμίδας από άλλες ΑΕΝ ή Υπηρεσίες να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις, για την άμεση λειτουργία της νεοϊδρυθείσας με το ν.4551/2018 (Α΄116) Ακαδημίας με έδρα την  Πόθια.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έληξε τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα αν υπήρξε ενδιαφέρον καθώς και ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΥΝΑΝΠ