Ανάθεση σε εξειδικευμένο δικηγόρο για την υποβοήθηση της διαδικασίας αξιοποίησης και δημοπράτησης του κτιριακού συγκροτήματος και της εκμετάλλευσης των Θερμοπηγών Καλύμνου.

990

Η πρόταση του τέως Δημάρχου Δημήτρη Διακομιχάλη.

Την ανάθεση   σε Δικηγόρο με επαρκή εμπειρία  σε  θέματα αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, με την υποβοήθηση της διαδικασίας αξιοποίησης και δημοπράτησης του κτιριακού συγκροτήματος και της εκμετάλλευσης των Θερμοπηγών Καλύμνου,  αποφάσισε κατά πλειοψηφία το ΔΣ Καλυμνίων στη συνεδρίαση του, την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018.

Ο τιτλος του θέματος όπως αναφερόταν στο πινάκιο ήταν “ο  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης που αφορά την υποβοήθηση της διαδικασίας αξιοποίησης και δημοπράτησης του κτιριακού συγκροτήματος και της εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών”

Βέβαια το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συζήτηση που προηγήθηκε αφού έγιναν γνωστές οι σκέψεις της Δημοτικής Αρχής, αλλά και θέσεις της Παράταξης του Δημήτρη Διακομιχάλη.

Ο Δήμαρχος Ιωάννης  Γαλουζής τόνισε ότι η συζήτηση δεν αφορά στην κατάρτιση των όρων δημοπράτησης. Αυτό είναι ένα θέμα που όπως είπε  θα έλθει προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση. Το θέμα είναι  απλά ο ορισμός δικηγόρου με επαρκή εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών . Όπως είπε, ο Δήμος απευθύνθηκε στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας απ’ όπου έλαβε σχετικές πληροφορίες και κατέληξε σε δικηγόρο από Θεσσαλονίκη.

Ερωτηθείς από τον τέως Δήμαρχο Δημήτρη Διακομιχάλη για το τι θα περιλαμβάνει η δημοπράτηση, ο Δήμαρχος Ιωάννης Γαλουζής είπε ότι το θέμα διερευνάται ακόμη και υπάρχουν δύο λύσεις .

Η πρώτη περιλαμβάνει τη δημοπράτηση για παραχώρηση μόνον του κτιρίου και των ιαματικών πηγών, χωρίς την υφιστάμενη  έκταση των 48,8 στρεμμάτων, η οποία θα παραχωρηθεί σε 2ο χρόνο και με νέα δημοπράτηση.

Η δεύτερη λύση προβλέπει την παραχώρηση όλου του συγκροτήματος μαζί με την έκταση των 48,8 στρεμμάτων.

Ο τέως Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης τάχθηκε υπέρ της 2ης λύσης, της συνολικής παραχώρησης κτίσματος ,Θερμοπηγών και της έκτασης των 48,8 στρεμμάτων για μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής . Μάλιστα κατέθεσε και έγγραφη εισήγηση την οποία παραθέτουμε παρακάτω:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ                                            Κάλυμνος 31/7/2018

ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ                                Αρ. Πρωτ.: 17

Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καλυμνίων

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπ’ αριθμ’ 5 θέματος της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 31ης του μηνός Ιουλίου 2018 για“Ανάθεση κατ’ άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 σε Δικηγόρο με επαρκή εμπειρία  σε  θέματα αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, για την κατάρτιση των όρων Δημοπράτησης” και αξιοποίησης του κτιριακού συγκροτήματος και την εκμετάλλευση των Ιαματικών πηγών στα Θέρμα, σας ενημερώνουμε ότι ο συνδυασμός μας αρνείται να αποδεχθεί την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, για τους εξής λόγους:

  1. Η πιστοποίηση των ιαματικών πηγών του νησιού μας επετεύχθη, επειδή η Δημοτική Αρχή που είχα την τιμή να είμαι επικεφαλής είχε μεριμνήσει να εντάξει τόσο το κτίριο, όσο και την έκταση των 48,8 στρεμμάτων στην πιστοποίηση. Ως εκ τούτου, καθίσταται αντιδεοντολογική και πλήρως αντιαναπτυξιακή η παραχώρηση μόνον του κτιρίου και των ιαματικών πηγών, αγνοώντας την έκταση των 48,8 στρεμμάτων.
  2. Η πιθανότητα το κτίριο να έχει προβλήματα νομιμότητας, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα η παρούσα εισήγηση προσπαθεί να επιλύσει. Εάν ο παραχωρησιούχος αναλάβει το σύνολο της έκτασης, θα μπορέσει να αναπτύξει τις ιαματικές πηγές λαμβάνοντας υπόψιν και το σημερινό κτίριο με τα υφιστάμενα προβλήματα νομιμότητας που μπορεί να προκύψουν. Σε διαφορετική περίπτωση, απλώς ο Δήμος θα πελαγοδρομεί μεταξύ νομικών ακροβασιών.
  3. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου, ο οποίος όχι μόνον θα συντάξει τα τεύχη, αλλά θα συνδράμει τις υπηρεσίες του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση της ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Εάν οι υπηρεσίες μας νομίζουν ότι ο τεχνικός σύμβουλος θα πρέπει να πλαισιωθεί και από νομικό, δεν έχουν παρά να το συμπεριλάβουν στα τεύχη ώστε στην ομάδα έργου του τεχνικού συμβούλου να συμπεριλαμβάνεται και εξειδικευμένος επί του θέματος νομικός. Τέλος, σας τονίζουμε ότι η νομική εξειδίκευση επί των ιαματικών πηγών, δεν έχει καμία σχέση με τις νομικές διαδικασίες συμβάσεων παραχώρησης, για τις οποίες απαιτείται περισσότερο οικονομοτεχνική από ότι νομική εμπειρία.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης

 Δημήτρης Διακομιχάλης

Ο Δ.Διακομιχάλης και οι σύμβουλοι της Παράταξης του ψήφισαν το θέμα της ανάθεσης σε Δικηγόρο με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθεί η 2η λύση.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός