Η ΜΟ.Μ.ΚΑ έστειλε στο Δήμο το προσχέδιο της Τεχνοοικονομικής έκθεσης για τη διάνοιξη περιφερειακού δρόμου στην Κάλυμνο.

1211

Η Μονάδα Μελετών -Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας απέστειλε στο Δήμο Καλυμνίων , προσχέδιο της Τεχνοοικονομικής έκθεσης για τη διάνοιξη περιφερειακού δρόμου στην Κάλυμνο.

Το αντικείμενο της έκθεσης  είναι η διερεύνηση των απαιτουμένων εργασιών για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Καλύμνου και συγκεκριμένα η διάνοιξη περιφερειακής οδού που θα συνδέει το λιμάνι της Καλύμνου με την περιοχή άγιοι Πάντες. 

Σκοπός της διάνοιξης της νέας  οδού είναι η αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της Πόλης της Καλύμνου, το οποίο είναι περιορισμένης χωρητικότητας, από την κίνηση ιδίως των φορτηγών οχημάτων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, η διαδρομή θα ακολουθήσει  υφιστάμενο παλιό μονοπάτι συνολικού μήκους 900 μέτρων με σχετικά έντονη και σχεδόν σταθερή κατά μήκος κλίση.

Το συνολικό πλάτος διάνοιξης θα είναι 9,5 μέτρα και περιλαμβάνει εκατέρωθεν της οδού σταθεροποιημένα ερείσματα 1,5 μέτρου.

Οι εργασίες θα αφορούν μόνο την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές, επιχώσεις και μεταφορές αδρανών υλικών).

Ο κυκλοφοριακός φόρτος εκτιμάται ότι θα είναι ήπιας κυκλοφορίας και θα εξυπηρετεί κυρίως τους σκοπούς της σύνδεσης.

Δεν προβλέπεται ασφαλτική οδοστρωσίας της οδού, καθόσον η ΜΟ.Μ.ΚΑ δεν εκτελεί τέτοιες εργασίες.

Ο χρόνος περάτωσης του έργου εκτιμάται σε 50 εργάσιμες ημέρες.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου είναι 227.107 ευρώ. Το 25,7% ,ποσό 58.295 ευρώ θα καλυφθεί από το ΥΠΕΘΑ ,ενώ το υπόλοιπο 74,3% ,ποσό 168.812 ευρώ θα επιβαρυνθεί ο Δήμος Καλυμνίων.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου χθες Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, αποφασίστηκε η «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ) για τη διάνοιξη περιφερειακού δρόμου στην Κάλυμνο και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».

Αν και η απόφαση ήταν ομόφωνη, τόσο ο τέως Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης ,όσο και ο δημοτικός σύμβουλος Σάκης Ζερβός, κατέθεσαν τις επιφυλάξεις τους αναφορικά με  τις μεγάλες  κλίσεις του υφιστάμενου μονοπατιού.

Όπως επισήμανε ο Δ.Διακομιχάλης οι κλίσεις με τη συγκεκριμένη χάραξη θα είναι αρκετά μεγάλες ,σχετικά έντονες και σταθερές, που πρακτικά σημαίνει ότι θα είναι δύσκολη έως αδύνατη η διέλευση μεγάλων οχημάτων .

Ο Δ.Διακομιχάλης πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα διάνοιξης με βάση την υφιστάμενη προμελέτη που υπάρχει στις Τεχνικές Υπηρεσίες  που οι κλίσεις κυμαινόντουσαν από 4-9%

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός