Ανάπτυξη καταδυτικής διαδρομής στη Λέρο αποφάσισε ο Δήμος.

1137

Την αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης καταδυτικής διαδρομής, με σκοπό την υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα Leader και τη χρηματοδότηση της δημιουργίας της,  αποφάσισε ο Δήμος Λέρου.

Ειδικότερα,  μέσω της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην οποία έχει ανατεθεί το έργο, θα πραγματοποιηθεί περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και έλεγχος όλων των παραμέτρων επηρεασμού για τον σχεδιασμό της καταδυτικής διαδρομής, ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή της και εργασίες υποβρύχιας έρευνας για να επιλεχθεί ένα καταδυτικό σημείο, το οποίο θα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον,  κυρίως για τους δύτες ψυχαγωγικής κατάδυσης.

Το σύνολο της εν λόγω καταδυτικής διαδρομής,  θα είναι κατ’ ελάχιστον 100 μέτρα και στο μέγιστο 300 μέτρα.
Παράλληλα, θα γίνει  γεωγραφική αποτύπωση της καταδυτικής διαδρομής, υποβρύχια φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση, ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών σήμανσης όπου θα αναφέρονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να περιέχει η σήμανση του καταδυτικού μονοπατιού και το πώς θα πρέπει να είναι η χωροθέτηση των ενημερωτικών πινακίδων.

Όσον αφορά την ψηφιακή ανάπτυξη της διαδρομής, θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακά μέσα προώθησης και ανάδειξης του καταδυτικού μονοπατιού, πλατφόρμα ενημέρωσης των επισκεπτών για το καταδυτικό μονοπάτι μέσα από PC, Tablet και Smartphone.

Τέλος, θα γίνει προμήθεια ειδικού περιπτέρου για τη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού,  παραγωγή στοχευμένων ενημερωτικών φυλλαδίων,  κατασκευή info kiosk και τουριστικών περιπτέρων που θα έχουν τη δυνατότητα της διάθεσης ενημερωτικού υλικού για το καταδυτικό μονοπάτι και άλλες σχετικές δράσεις.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός