Αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης ανέργων- Για το Δήμο Καλύμνου έχουν εγκριθεί 40 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού,

1001

Από το Γραφείο Δημάρχου Καλυμνίων Ιωάννη Γαλουζή ,εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου αναφορικά με την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ανέργων

Αναρτήθηκαν, από τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», που αφορά 30.333 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης,

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018.

Για το Δήμο Καλύμνου έχουν εγκριθεί 40 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού, όσες ακριβώς ζητήθηκαν με βάση την ιεράρχηση των αναγκών και τα κενά που παρουσιάζονται στις διάφορες υπηρεσίες.

Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων που λήγει στο τέλος της εβδομάδας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τοπικό παράρτημα  ΟΑΕΔ και στη συνέχεια στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καλύμνου προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την πρόσληψη και ανάληψη των καθηκόντων τους.




Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός