Λειτουργία Σχολής Δυτών Καλύμνου στις 15 Οκτωβρίου 2018.

2781

Δημοσιεύτηκε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του ΥΝΑΝΠ η προκήρυξη για τη λειτουργία της Σχολής Δυτών Καλύμνου για το έτος 2018.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων η 15η Οκτωβρίου 2018 και η συνολική διάρκεια 40 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες

Οι θέσει σπουδαστών καθορίζονται ως εξής: Κυβερνήτες μέχρι 5, επιτηρητές μέχρι 15 και Δύτες μέχρι 20.

Οι υποψήφιοι Δύτες πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών μέχρι 35 ετών ,ενώ οι υποψήφιοι Κυβερνήτες –Επιτηρητές άνω των 21 ετών.

Οι σχετικές αιτήσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή μέχρι 8 Οκτωβρίου 2018.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός