Μήνυμα Δημάρχου Καλύμνου για την έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς.

654

Από το Γραφείο Δημάρχου Καλυμνίων Ιωάννη Γαλουζή εκδόθηκε το παρακάτω μήνυμα για την έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός