Προετοιμασία για τη μεγάλη δεντροφύτευση που ξεκινά τον Οκτώβριο από τον «ΘΥΜΑΡΙΤΗ» στην Κάλυμνο

1305

Με επιστολή του ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ο
«ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ» ζητά από το Δήμο Καλυμνίων την έγκριση δενδροφύτευσης σε Δημοτικούς δρόμους.

Παραθέτουμε την επιστολή που απευθύνει στον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας Ρήγα Μικέ:

Εν όψει των φυτεύσεων πολυετών φυτών που έχουν προγραμματιστεί από την Περιφέρεια σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό μας, παρακαλούμε να μας επιτραπεί εγγράφως να φυτεύσουμε εκτός από τους επαρχιακούς δρόμους και στους κάτωθι δημοτικούς δρόμους και χώρους: Αγία Αικατερίνη – Κεφάλα, Βίγλες, πάρκο Μυρτιών Αγίου Νικολάου, Βλυχάδια.
Καθώς πρόκειται να ξεκινήσει η φύτευση αρχές Οκτωβρίου, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε την άδεια σε εύλογο χρονικό διάστημα.