Στο ΦΕΚ η προκήρυξη για προσλήψεις στα Δωδεκάνησα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-3 θέσεις για Κάλυμνο.

1946

Ανακοινώθηκε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ η 10Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 118 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μικρούς απομακρυσμένους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους και στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Οι προσλήψεις αυτές θα αντιμετωπίσουν (ως ένα σημείο) το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης,

Σε ότι αφορά την Κάλυμνο είναι τρεις θέσεις στο Δήμο.

Μία θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και δύο θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας οι προσλήψεις που θα γίνουν είναι οι εξής:

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δήμος Καλυμνίων, θέση 1
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ρόδος, θέσεις 3
ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Δήμος Χάλκης, θέση 1
ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Δήμος Κω, θέση 1
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δήμος Κω, θέση 1
ΠΕ Οικονομικού, Δήμος Λέρου,  θέση 1

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού, Δήμος Πάτμου,  θέση 1
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Καλυμνίων, θέσεις 2
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Λειψών,  θέση 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Πάτμου,  θέση 1

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Καρπάθου, Θέση 1
ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ρόδος, θέση 1
ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών Υδραυλικών Έργων), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ρόδος, θέση 1

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Τήλου,  θέση 1
ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών/Συγκοινωνιολόγων), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Σύρος, θέση 1
ΠΕ Χημικού, Δήμος Αστυπάλαιας,  θέση 1
ΠΕ Χημικών Μηχανικών, Δήμος Καρπάθου,  θέση 1

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δήμος Νισύρου, Κως, θέση 1
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμος Λειψών,  θέση 1
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμος Χάλκης,  θέση 1

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Δήμος Αγαθονησίου,  θέση 1
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Δήμος Λειψών,  θέση 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Δήμος Κάσου,  θέση 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Δήμος Νισύρου, θέση 1
ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, Δήμος Αστυπάλαιας,  θέση 1

ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων, Δήμος Κάσου,  θέση 1
ΤΕ Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού, Δήμος Αστυπάλαιας,  θέση 1
ΤΕ Τεχνολόγων, Μηχανολόγων Μηχανικών, Δήμος Κάσου,  θέση 1
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, Δήμος Τήλου,  θέση 1
ΤΕ Τεχν. Τοπογράφων Μηχανικών, Δήμος Κω,  θέση 1.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός