Τα «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ»της ΣΕΛΟΝΤΑ ζητούν προσωπικό για την Κάλυμνο.

3078

«Η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» και η θυγατρική της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ», στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης τους στην Κάλυμνο, επιθυμούν να προσλάβουν νέους εργαζόμενους για τις μονάδες πάχυνσης και για το συσκευαστήριο νωπών ιχθύων.

Πληροφορίες στο 2243031395 – 6936069948 και

στο e-mail: amorginos.t@gr.selonda.com ».