Δημοσιεύτηκε από την ΑΕΝ Καλύμνου η προκήρυξη για την πρόσληψη 4 Επιστημονικών συνεργατών με ωριαία αντιμισθία.

1343

Αναρτήθηκε τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 το απόγευμα στο διαύγεια, η προκήρυξη που εκδόθηκε από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου –Σχολή Πλοιάρχων για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία .

Οι προκηρυσσόμενες ειδικότητες για Επιστημονικούς συνεργάτες είναι:

Ναυτικών Μαθημάτων:

Ένας Πλοίαρχος Α΄ Τάξης Ε.Ν για τα μαθήματα ειδικότητάς του.

Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων :

-Ένας μαθηματικός για τα μαθήματα ειδικότητάς του.

-Ένας Νομικός για τα μαθήματα ειδικότητάς του.

-Ένας Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας για τα μαθήματα ειδικότητάς του.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Νοεμβρίου 2018,ημέρα Δευτέρα.

Δείτε από την πρώτη σελίδα της προκήρυξης αναφερόμενα. Ολόκληρη την προκήρυξη μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός