Η παρουσίαση στην Κάλυμνο του βιβλίου «ΤΩΡΑ ΝΙΚΑΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ» του Καθηγητή Καρδιολογίας ∆ηµήτρη Κρεµαστινού.

585

Η παρουσίαση  του βιβλίου «ΤΩΡΑ ΝΙΚΑΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ» του Καθηγητή Καρδιολογίας και Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων ∆ηµήτρη Κρεµαστινού θα πραγματοποιηθεί στην Κάλυμνο την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, στις 11:00 π.µ., στο Αναγνωστήριον «Αι Μούσαι».

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο  Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύµνου και ο Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη

Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι :Γεράσιµος Αποστολάτος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύµνου, Μανώλης Τσικούρης, Καρδιολόγος.

Θα απευθύνει χαιρετισµό ο ∆ήµαρχος Καλύµνου Ιωάννης Γαλουζής

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός