Το “Ίδρυμα Αικατερίνης Νικολάου Βουβάλη” διέθεσε 4.000 ευρώ για τη συντήρηση των κτιρίων του 2ου ΔΣ Καλύμνου.

1449

Το “Ίδρυμα Αικατερίνης Νικολάου Βουβάλη” διέθεσε 4.000 ευρώ για την οικονομική στήριξη της  συντήρηση των κτιρίων του 2ου ΔΣ Καλύμνου

Από το Διευθυντή του 2ου ΔΣ Ι.Θεοφιλίδη στάλθηκε η παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή προς τα μέλη του Ιδρύματος.

 

 

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός