Αναρτήθηκαν οι αρχικοί πίνακες πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για την ΑΕΝ Καλύμνου.

1273

Το Συμβούλιο της ΑΕΝ Καλύμνου μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία, στις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών ,Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων των ειδικοτήτων για τη Σχολή Πλοιάρχων, ανάρτησε τους αρχικούς πίνακες κατάταξης κατ’ αξιολογική σειρά και αποκλειομένων

Ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ΕΝ

Καραγεωργίου Νικόλαος, προτείνεται για πρόσληψη

Αποκλειόμενος ένας(1)

Ειδικότητας Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας

Τρικοίλη Ειρήνη –Νεκταρία, προτείνεται για πρόσληψη

Γιάνναρου Ευφροσύνη επιλαχούσα

Αποκλειόμενος ένας(1)

Ειδικότητας Μαθηματικός

Γαβαλά Μαρία, προτείνεται για πρόσληψη

Αποκλειόμενοι δύο(2)

Ειδικότητας Νομικός

1.Μπόλκας Νικήτας, προτείνεται για πρόσληψη

  1. Κατέρη Θεμελίνα ,επιλαχούσα
  2. Μπλάνη Ελένη ,επιλαχούσα

Αποκλειόμενος ένας (1)

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός