Εξήντα ένα (61) σπουδαστές στην ΑΕΝ/Πλοιάρχων ΚΑΛΥΜΝΟΥ .

2226

Υπογράφηκε κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας Φώτη Κουβέλη και Υπουργού Παιδείας έρευνας και Θρησκευμάτων Κ.Γαβρόγλου  για την   «Αύξηση του αριθμού εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2018-2019»΄.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Αυξάνεται ο αριθμός των εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Πλοιάρχων και Μηχανικών το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 εκ των υποψηφίων της δεύτερης γενικής κατηγορίας.

2.Ο κατά τα ανωτέρω αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 καθορίζεται σε εβδομήντα δύο [72] (39 Πλοίαρχοι και 33 Μηχανικοί).

  1. Επιπλέον, εισάγονται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εξήντα ένα (61) σπουδαστές στην ΑΕΝ/Πλοιάρχων ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Η διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών για την ως άνω Σχολή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής σπουδαστών για τις υπόλοιπες Α.Ε.Ν. από τις καταστάσεις υποψηφίων ειδικότητας Πλοίαρχου που δεν εισήχθησαν της ανωτέρω παραγράφου.

4.Τυχόν κενές θέσεις που, ενδεχομένως, υπάρξουν κατά την εφαρμογή της παρούσης δεν θα καλυφθούν.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται τα θέματα κατανομής στην ΑΕΝ Καλύμνου.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η προθεσμία που υποχρεούνται οι σπουδαστές/σπουδάστριες που έχουν ενημερωθεί να παρουσιαστούν για εγγραφή και φοίτηση στις Σχολές.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός