Επιδότηση κυψελών αντικατάστασης και νομαδικής μελισσοκομίας.

2398

Από το Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου στην Κάλυμνο εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Επιδότηση κυψελών αντικατάστασης. Σας ανακοινώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι, κάτοχοι τουλάχιστον 20 μελισσιών με μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ, που ενδιαφέρονται να αγοράσουν επιδοτούμενες κυψέλες αντικατάστασης (μονές κυψέλες) με το Εθνικό Πρόγραμμα 2019 –Δράση 3.1-Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, έχουν προθεσμία μέχρι τις 21 Ιανουαρίου (ημέρα Δευτέρα) για να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει και να δηλώνουν τον αριθμό μελισσιών τους που διαχειμάζουν. Τα έντυπα για την αίτηση και τη δήλωση μελισσιών διαχείμασης θα τα βρίσκουν στο ΚΜΔ. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να φέρουν οι αιτούντες μελισσοκόμοι, είναι μια φωτοτυπία του ισχύοντος μελισσοκομικού βιβλιαρίου που να περιλαμβάνει τη σελίδα με τα στοιχεία τους και εκείνη με την τελευταία θεώρηση, καθώς και μια φωτοτυπία ενός βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του μελισσοκόμου.

Οι κυψέλες θα μπορούν να αγοράζονται και να εξοφλούνται μέχρι και τις 20 Μαΐου –δεκτά θα γίνονται τιμολόγια και αποδείξεις εξοφλήσεως αυτών με ημερομηνία εκδόσεως από 1η Αυγούστου 2018 έως και 20 Μαΐου 2019. Θα πρέπει οι κυψέλες να είναι μονές και πλήρεις –αυτό να αναγράφεται στο τιμολόγιο- ο δε αριθμός τους μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 10% του αριθμού μελισσιών που κατέχει ο μελισσοκόμος, όπως αυτός αποδεικνύεται με το μελισσοκομικό βιβλιάριο και με τη δήλωση διαχείμανσης. Υπενθυμίζουμε ότι για μεγάλα ποσά συναλλαγής άνω των €500 σε καθαρή αξία, τα τιμολόγια εξοφλούνται απαραίτητα με τραπεζική πράξη, το παραστατικό της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί οπωσδήποτε στο Κέντρο Μελισσοκομίας και να φέρει επίσης ημερομηνία έως και 20 Μαΐου 2019. Ακόμη και για συναλλαγές μικρότερες των €500, απαιτείται εξόφληση του τιμολογίου είτε με εξ αρχής έκδοση μηχανογραφημένου τιμολογίου με ένδειξη τοις μετρητοίς είτε με τη συνοδεία αυτού από απόδειξη εξόφλησης του προμηθευτή.

Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά κυψέλη, θα καθορισθεί αργότερα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επιδότηση νομαδικής μελισσοκομίας. Επιπλέον για μελισσοκόμους κατόχους τουλάχιστον 110 μελισσιών με μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ, που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής αγροτικής παραγωγής €5.000 και με βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες, καθώς και για συνταξιούχους του ΟΓΑ κατόχους τουλάχιστον 110 μελισσιών και με μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ, επίσης με ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής αγροτικής παραγωγής €5.000, υπάρχει και η δυνατότητα επιδότησης για τη μετακίνηση μελισσιών με το Εθνικό Πρόγραμμα 2019-Δράση 3.2-Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας. Για αυτό απαιτείται επίσης η κατάθεση των ίδιων εντύπων αίτησης και δήλωσης μελισσιών διαχείμασης στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου μέχρι τις 21 Ιανουαρίου όπως και παραπάνω, αλλά με τη συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης για τη συγκεκριμένη δράση. (Αίτηση μπορεί να γίνεται και για τις δύο δράσεις ή για μία μόνο από τις δύο.) Δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση θα είναι όπως παραπάνω για τις κυψέλες συν φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ, εφόσον αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τις μετακινήσεις, φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού, και βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για τους επαγγελματίες αγρότες ή εναλλακτικά φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ΟΓΑ για συνταξιούχους -συγκεκριμένα της πρώτης σελίδας με τα στοιχεία και της τελευταίας με την πιο πρόσφατη θεώρηση. Ειδικά για το εκκαθαριστικό και τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ, η προθεσμία για την έκδοση και προσκόμισή τους στο ΚΜΔ είναι η 1η Ιουλίου 2019 (ημέρα Δευτέρα).

Επιδοτούνται μετακινήσεις άνω των 20 χλμ εντός της νήσου ή/και σε άλλο νησί του Αιγαίου, που πραγματοποιούνται από την ημέρα υποβολής της αίτησης μέχρι και την 1η Ιουλίου 2019. Αποδεικτικά παραστατικά της πραγματοποίησης των μετακινήσεων είναι δελτίο αποστολής του μελισσοκόμου σε περίπτωση που αυτός χρησιμοποιεί δικό του ΦΙΧ ή δελτίο φορτωτικής σε περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με φορτηγό δημοσίας χρήσεως συν το εισιτήριο του πλοίου, σε περίπτωση μεταφοράς σε άλλο νησί.

Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά μετακινούμενο μελίσσι, θα καθορισθεί αργότερα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η κατάθεση της αίτησης γίνεται στο Κέντρο Μελισσοκομίας για όλα τα Δωδεκάνησα, είτε απευθείας είτε μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στη Ρόδο.

Επισημαίνουμε στους μελισσοκόμους την υποχρέωσή τους να προμηθευτούν από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου το Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής.

Οι παραπάνω Δράσεις, όπως και όλο το Εθνικό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας, καλύπτονται 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από τον ελληνικό προϋπολογισμό.