Ο οριστικός πίνακας των 4 επιλεγέντων ωρομίσθιων καθηγητών για ΑΕΝ Καλύμνου

1352

Το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν Καλύμνου λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεν υποβλήθησαν ενστάσεις κατά των αρχικών πινάκων κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά και αποκλειομένων των υποψηφίων του Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων για τη Σχολή Πλοιάρχων Καλύμνου, καθιστά αυτούς ως οριστικούς .

Συγκεκριμένα ο οριστικός Πίνακας προσληφθέντων περιλαμβάνει:

 Ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ΕΝ

Καραγεωργίου Νικόλαος,

Ειδικότητας Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας

Τρικοίλη Ειρήνη –Νεκταρία,

Ειδικότητας Μαθηματικός

Γαβαλά Μαρία

Ειδικότητας Νομικός

1.Μπόλκας Νικήτας.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός