Παροχή Διαδικτύου από το ΓΕΣ παντού, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα φυλάκια.(video)

487

Από το ΓΕΣ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της ανάγκης για επικοινωνία στις
μέρες μας, μεριμνήσαμε εντός του 2018, ώστε να καλύψουμε με σύνδεση στο
διαδίκτυο, ακόμα και τα πιο απομακρυσμένα μας φυλάκια!

Γιατί το προσωπικό μας το αξίζει!

Υπό τη συνοδεία της μουσικής του ελληνικού συγκροτήματος C:Real, σας
παρουσιάζουμε μία ιστορία ανάμεσα σε ένα στρατιώτη μας που υπηρετεί τη
θητεία του σε απομακρυσμένο φυλάκιο και της κοπέλας του που βρίσκεται σε
μεγάλο αστικό κέντρο.