Τα νέα δρομολόγια Κάλυμνος– Μαστιχάρι και αντίστροφα των ταχυπλόων σκαφών ΑΝΕΚ

1685

Τα νέα δρομολόγια Κάλυμνος– Μαστιχάρι και αντίστροφα των ταχυπλόων σκαφών ΑΝΕΚ που θα ισχύουν μέχρι 9 Νοεμβρίου 2018.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός