Τα νέα δρομολόγια Κάλυμνος– Μαστιχάρι και αντίστροφα των ταχυπλόων σκαφών ΑΝΕΚ

1287

Τα νέα δρομολόγια Κάλυμνος– Μαστιχάρι και αντίστροφα των ταχυπλόων σκαφών ΑΝΕΚ που θα ισχύουν μέχρι 9 Νοεμβρίου 2018.