Αμέσως μετά την είσοδο του 2019 ανοίγουμε και σας περιμένουμε στο “01 the club” στο Μασούρι για να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός