ΔΕΚΤΗ η Τροπολογία του ΚΙΝΑΛ για άρση της ανισότητας εις βάρος των επιτηρητών σπογγαλιευτικών σκαφών

769

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Κρεμαστινός και 5 ακόμα βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσαν τροπολογία με την οποία προτείνουν αναθεώρηση των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του Επιτηρητή σπογγαλιευτικών σκαφών ζητώντας την εξίσωση των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος με εκείνες που ισχύουν για τους επιτηρητές οστρακαλιευτικών σκαφών.

Η Κυβέρνηση σε πρόσφατο νόμο της προκάλεσε αναίτια ανισότητα μεταξύ επαγγελματιών του ιδίου κλάδου. Με τροπολογία της όρισε ότι για να εργαστεί κανείς ως Επιτηρητής σε οστρακαλιευτικό σκάφος χρειάζεται βεβαίωση επιτυχούς φοίτησης στη Σχολή Δυτών Καλύμνου και δεν συμπεριέλαβε στη ρύθμιση τους επιτηρητές σπογγαλιευτικών σκαφών που κάνουν ομοειδή εργασία. 

Αποτέλεσμα αυτής της μονομερούς ρύθμισης της Κυβέρνησης είναι οι επιτηρητές των οστρακαλιευτικών σκαφών να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους έχοντας μια βεβαίωση επιτυχούς  παρακολούθησης της Σχολής Δυτών Καλύμνου ενώ οι επιτηρητές σπογγαλιευτικών σκαφών για να εργαστούν να απαιτείται να έχουν πτυχίο Επιτηρητή το οποίο για να λάβουν πρέπει πρώτα να δουλέψουν 2 χρόνια σε μεγάλα σκάφη. Σοβαρό ζήτημα προέκυψε για τη δυνατότητα στελέχωσης, τελικά, των σπογγαλιευτικών σκαφών.Η τροπολογία υπερψηφίστηκε ευρέως από την Ολομέλεια της Βουλής και η Κυβέρνηση την έκανε δεκτή.

Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

Τροπολογία

Θέμα: «Αναλογική εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για τα τυπικά προσόντα των επιτηρητών των οστρακαλιευτικών σκαφών και στα σπογγαλιευτικά»

Στο σχέδιο νόμου:

«Θεματικός Τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

Α. Εισηγητική έκθεση

Τα σπογγαλιευτικά και οστρακαλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται σε υποβρύχια αλιεία είναι σκάφη με παρόμοιες λειτουργικές ανάγκες. Επειδή με τη διάταξη του άρθρου 9 του ν.4575/2018 δόθηκε μεταβατική λύση,μόνο για τα τυπικά προσόντα των επιτηρητών των οστρακαλιευτικών σκαφών,αφήνοντας εκτός ρύθμισης τα σπογγαλιευτικά,για λόγους ίσης μεταχείρισης προτείνεται η παρακάτω διάταξη.

Β. Προτεινόμενη Διάταξη

Άρθρο…

Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.4575/2018 (192 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για τα σπογγαλιευτικά σκάφη.

Αθήνα, 3.12.2018

Ο προτείνοντες Βουλευτές

Γεώργιος – Δημήτριος Καρράς

Γιώργος Αρβανιτίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Δημήτρης Κρεμαστινός

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Μιχάλης Τζελέπης
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός