Μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  έχουν ξεκινήσει στο Νοσοκομείο Καλύμνου για την ενημέρωση του προσωπικού.

Συγκεκριμένα ο Ανθυποπυραγός Κωνσταντόπουλος  Παναγιώτης Διοικητής του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Νοσοκομείου και πραγματοποίησε εκπαίδευση σε μέτρα πυρασφαλείας στο προσωπικό του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα τις ομάδες πυρασφαλείας του Νοσοκομείου.

Επίσης, οι Νοσηλευτές της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Κουλιανού Ειρήνη και Ζαγοριανός Κωνσταντίνος οργάνωσαν εκπαίδευση και ενημέρωση του νοσηλευτικού προσωπικού κατά ομάδες με θέμα: Μέτρα Πρόληψης Λοιμώξεων.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός