Επιστολή έστειλε ο συμπολίτης μας Κώστας Κάτρης προς το Δήμαρχο Ιωάννη Γαλουζή, αναφορικά με τα όρια οικισμών που δόθηκαν στο Ελληνικό Κτηματολόγιο από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καλυμνίων.

Την επιστολή αυτή κοινοποιεί στην Υπηρεσία Δόμησης, στη Διεύθυνση Δασών ,στο Ελληνικό Κτηματολόγιο στην Μόνιμη Επιτροπή ΤΕΕ Καλύμνου και στην εφημερίδα μας «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ».

Ο Κώστας Κάτρης στην επιστολή του αυτή, επισημαίνει ότι τα όρια οικισμών που δόθηκαν από την Υπηρεσία Δόμησης δεν ανταποκρίνονται εν πολλοίς σ’ αυτά που έχουν καθοριστεί και που έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ποικίλα προβλήματα στην πρόοδο του Κτηματολογίου και της σύνταξης των Δασικών Χαρτών.

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή του Κώστα Κάτρη.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός