Μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 η ημερομηνία παρουσίασης των 15 σπουδαστών για κάλυψη κενών θέσεων στην ΑΕΝ Καλύμνου.

1019

Μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 θα πρέπει να παρουσιαστούν στην ΑΕΝ Καλύμνου για να εγγραφούν οι 15 σπουδαστές που κλήθηκαν με συμπληρωματικό πίνακα για να καλύψουν αντίστοιχες κενές θέσεις.

 Οι καλούμενοι να παρουσιαστούν ( 13 σπουδαστές και 2 σπουδάστριες) φαίνονται στον πίνακα που παραθέτουμε:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός