Από το Δήμο Καλυμνίων ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2018 που παραθέτουμε παρακάτω:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός