Υπογράφηκαν οι συμβάσεις εργασίας με το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό στην ΑΕΝ Καλύμνου

787

Υπογράφηκαν τη Δευτέρα 10-12-2018 μεταξύ του Διοικητή της ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ και προσληφθέντος έκτακτου προσωπικού οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών στην ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ για το διδακτικό έτος 2018-2019 (χειμερινό εξάμηνο).

Οι συμβάσεις  έχουν ισχύ από 10 Δεκεμβρίου 2018 και λύνονται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό εξάμηνο)

Οι συμβάσεις αφορούν:

1.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαο που προσλαμβάνεται ως Επιστημονικός συνεργάτης Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ Ε.Ν.

2.ΓΑΒΑΛΑ Μαρία που προσλαμβάνεται ως επιστημονικός συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων ειδικότητας Μαθηματικού.

3.ΤΡΙΚΟΙΛΗ Ειρήνη – Νεκταρία  που προσλαμβάνεται ως Επιστημονικός συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας .

 Να σημειώσουμε ότι για τη θέση νομικού έχει εγκριθεί η πρόσληψη της δικηγόρου Μελίνας Κατέρη.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός