Από το Γραφείο Δήμαρχου Λέρου Μιχάλη Κόλια, ανακοινώνεται η χρηματοδότηση με 240.000 ευρώ του Δήμου, μετά από πρόταση που είχε υποβληθεί στο ΕΣΠΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ),για την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών σε τέσσερις παραλίες του νησιού μας(ΑΛΙΝΤΑ-ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΝΤΕΛΙ-ΞΗΡΟΚΑΜΠΟ),που θα αφορούν την ψυχαγωγία και την άθληση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας ,μέσα στο αστικό δομημένο περιβάλλον ,καθώς και την ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στο νησί μας και την προσέλκυση ΑΜΕΑ.

Προτεραιότητα του Δήμου αποτελεί η διευκόλυνση τους ,με έργα που θα εξασφαλίζουν την αυτόνομη πρόσβαση τους ,συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση και στην άρση της περιθωριοποίησης τους.

Πρόκειται για μία κίνηση ανθρωπιάς καθώς όλοι έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν και τη θάλασσα.

Θέλω να ευχαριστήσω το Διευθυντή και τους Μηχανικούς του Δήμου μας, για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου, καθώς και πολλών προτάσεων στο ΕΣΠΑ, που εγκρίθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός