Το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, χορήγησε τις παρακάτω υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους που η διπλωματική τους εργασία είχε δωδεκανησιακό περιεχόμενο και μένουν μόνιμα στα Δωδεκάνησα:

1)Σταύρος Ορσάρης, “φυσικοχημική μελέτη τοιχογραφιών ενός αγνώστου αγιογράφου του 18ου αιώνα στη Νίσυρο” (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

2) Αναστασία Σαββάτη, “Ικανότητες επίλυσης μαθηματικών ρεαλιστικών προβλημάτων από υποψήφιους νηπιαγωγούς στο πανεπιστήμιο Αιγαίου η περίπτωση της PISA” (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

3)Άννα Χαρτοφύλη,”Ψηφιακά παιχνίδια στην εκπαίδευση για ενίσχυση της τοπογνωσίας των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου”.(Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

4) Ελευθερία Λυσικάτου, “Aξιοποίηση αστικών απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας στα νησιά Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Λειψών”. (Ελληνικό Διεθνές Πανεπιστήμιο).

5) Καλλιόπη Κ.Καρακωνσταντίνου “Διατύπωση πρότασης για την οργάνωση των αεροπορικών μεταφορών στα ελληνικά νησιά”. (Εθνικό Μετσόβειο  Πολυτεχνείο).

6)Άννα Α. Καρακωνσταντίνου “Μέθοδοι διδασκαλίας της γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες”.(Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

7) Σεβαστή Παπαγιώργη, “Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα, η περίπτωση της Ρόδου”. (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

8) Ανδρέας Μέτσκας Συναφές με τη φαρμακολογία δωδεκανησιακό θέμα. (Ινστιτούτο KAROLINSKA Στοκχόλμη Σουηδίας).

Χορηγός των υποτροφιών είναι το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου οι εταιρείες SUPER MARKET Γιάννη Πάππου και Τεχνική ΣΤΗΡΙΞΗ Γιάννη Γλυνού και το Ίδρυμα από δικούς του πόρους 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός