Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τη συμμετοχή στην κατάδυση του Τίμιου σταυρού στην Κάλυμνο.