Επιστολή του Στέφανου Δράκου στον Υπουργό Υγείας για ανάγκη στελέχωσης του ΕΚΑΒ Καλύμνου.

776

Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, με θέμα «Αδήριτη ανάγκη στελέχωσης του ΕΚΑΒ Καλύμνου» έστειλε ο πολιτευτής Δωδεκανήσου Στέφανος Δράκος.

Την παραθέτουμε αυτούσια παρακάτω: