Η ΑΕΝ Καλύμνου για εκμίσθωση συνεργείου Καθαριότητας.

656

Από την ΑΕΝ Καλύμνου εκδόθηκε πρόσκληση για εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας για το μήνα Φεβρουάριο 2019.

Δείτε αυτούσια την σχετική πρόσκληση