Αυξημένο κατά 67% το ύψος της βροχόπτωσης στην Κάλυμνο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χειμερινή περίοδο.

1220

Αυξημένο κατά 67% το ύψος της βροχόπτωσης στην Κάλυμνο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χειμερινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παραχώρησε ο φίλος Γιώργος Καραϊσκος *την περίοδο από 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως 25 Φεβρουαρίου 2018 το ύψος βροχής στην Κάλυμνο ανήλθε στα 396,6 χιλιοστά.

Στην αντίστοιχη φετινή χειμερινή περίοδο από 27 Σεπτεμβρίου 2018 έως 25 Φεβρουαρίου 2019 ανήλθε στα 662,5 χιλιοστά.

Η αύξηση την φετινή περίοδο  είναι της τάξεως του 67%.

Να επισημάνουμε ότι για να θεωρηθεί μια χρονιά ως ικανοποιητική  από πλευράς  ύψους βροχής που έπεσε θα πρέπει να ξεπερνά τα 500 χιλιοστά. Ήδη στη φετινή περίοδο το όριο έχει ξεπεραστεί

Οι πλέον βροχερές ημέρες με ύψος βροχής μεγαλύτερο των 40 χιλιοστών στην Κάλυμνο ήταν:

Στις 28/11/2018: 41 χιλιοστά

Στις 21/1/2019: 53 χιλιοστά

Στις 23/2/2019: 42 χιλιοστά

Στις 24/2/2019  50 χιλιοστά

 Το τελευταίο Σαββατοκύριακο 23 και 24 Φεβρουαρίου 2019 ήταν το πλέον βροχερό με συνολικό ύψος τα 92 χιλιοστά.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί ο Γιώργος Καραϊσκος η  χρονιά με την μεγαλύτερη  βροχόπτωση ήταν το 2013-2014 με 1021 χιλιοστά ,που αποτελεί και ρεκόρ στα τελευταία 30 χρόνια. Μεγάλες βροχοπτώσεις επίσης την περίοδο 2012-2013 και 2010-2011 με 900 χιλιοστά και 854 χιλιοστά αντίστοιχα.

Οι μετρήσεις από το Γιώργο Καραϊσκο*.

 Με αφορμή τα στοιχεία που παραθέσαμε παραπάνω κρίνεται σκόπιμο να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο Γιώργο Καραίσκο και στις μετρήσεις του ύψους βροχής που διενεργεί.

Ο Γιώργος Καραίσκος συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος, ασχολείται επισταμένα και εθελοντικά με το αντικείμενο περισσότερο από 32 χρόνια, μετρώντας το ύψος της βροχής που πέφτει κάθε χρόνο στην Κάλυμνο και συγκεκριμένα  για τα διαστήματα από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

Να σημειώσουμε ότι οι μετρήσεις του ύψους βροχής γίνονται με αναλογικό βροχόμετρο

Το Βροχόμετρο είναι ένα από τα επίγεια μετεωρολογικά όργανα για την μέτρηση του ύψους της βροχής.

Το βροχόμετρο  που χρησιμοποιεί ο Γιώργος Καραίσκος το προμηθεύτηκε ο Δήμος Καλυμνίων το 1987 και  έως το 2003 ήταν τοποθετημένο  στην ταράτσα του Δήμου.

Από το 2003 και μετά από έγκριση του Δήμου μεταφέρθηκε σε χώρο που επέλεξε ο Γιώργος Καραίσκος, προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση του και καταγραφή των μετρήσεων.Πρόκειται για ένα όργανο που πετυχαίνει  ακριβείς μετρήσεις με λεπτομέρεια.

Τις πρώτες μετρήσεις  ο Γιώργος Καραίσκος τις ξεκίνησε το 1987 και έκτοτε συνεχίζει αδιάλειπτα μέχρι σήμερα, καταγράφοντας λεπτομερή στοιχεία της βροχόπτωσης στην Κάλυμνο κατά ημέρα, κατά μήνα και συνολικά για ένα έτος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

Η ποσότητα του νερού που φθάνει στο έδαφος ως βροχή, την ονομάζουμε ύψος βροχής. Υποθέτουμε ότι μετράμε το ύψος της βροχής σε μια οριζόντια επιφάνεια και χωρίς να υπάρχει απώλεια από απορρόφηση ή εξάτμιση. Την μετράμε σε χιλιοστά (mm) ή σε ίντσες (in). 1 in είναι ίση με 25.4 mm.

Για να καταλάβουμε τι είναι ένα χιλιοστό βροχής μπορούμε να πούμε ότι αν σε μια επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου πέσει βροχή ενός (1) χιλιοστού τότε θα μαζευτεί νερό ίσο με ένα (1) λίτρο. Αν δε η επιφάνεια είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα (ένα στρέμμα), τότε θα μαζευτεί νερό ίσο με 1000 λίτρα (βάρος δηλαδή ενός τόνου!!). Για την μέτρηση χρησιμοποιούντα τα βροχόμετρα. Σήμερα υπάρχουν και ειδικά ηλεκτρονικά όργανα.

Να επαναλάβουμε ότι για να θεωρηθεί μια χρονιά ως ικανοποιητική  από πλευράς  ύψους βροχής που έπεσε θα πρέπει να ξεπερνά τα 500 χιλιοστά.