Πρόσκληση εκμίσθωσης συνεργείου καθαριότητας για ΑΕΝ Καλύμνου

563

Πρόσκληση εκμίσθωσης συνεργείου καθαριότητας για ΑΕΝ Καλύμνου