Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκδόθηκε πρόσκληση σύναψης σύμβασης σε αντικατάσταση του πλοίου «Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ» προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή μέχρι 28/02/2019

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή, με την εκτέλεση τεσσάρων (04) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, με προσέγγιση σε Φαρμακονήσι δύο (02) φορές το μήνα και στα δύο (02) δρομολόγια παραμονή στον λιμένα Πυθαγορείου επί δύο (02) ώρες τουλάχιστον, αντί μισθώματος οκτώ χιλιάδων (8.000,00 €) ευρώ, ανά πλήρες δρομολόγιο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι 28/02/2019, κατά το οποίο το πλοίο που εξυπηρετεί την σχετική σύμβαση διακόπτει τα δρομολόγιά του.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός