Τα κυριότερα εμπόδια της νέας γενιάς κτηματογράφησης.

708

Της Μαριάννας Τζάννε

Δημοσιεύτηκε στο www.newmoney.gr
 
Η αδιαφορία του κόσμου και η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας αποτελούν τα κυριότερα εμπόδια της νέας γενιάς κτηματογράφησης, η οποία θα χρειαστεί γενναίες επικοινωνιακές ενέσεις από την Ελληνικό Κτηματολόγιο, για να μπορέσει να αναστηθεί. Οι πολίτες εμφανίζονται διστακτικοί, την ώρα που τα όπλα της εταιρείας για να προωθήσει το νέο μεγάλο έργο είναι περιορισμένα. Ο σχετικός διαγωνισμός για την εταιρεία που θα αναλάβει την επικοινωνιακή καμπάνια ακυρώθηκε και στη συνέχεια επαναδημοπρατήθηκε ενώ και τα κεντρικά γραφεία κτηματογράφησης σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη για την υποδοχή των δηλώσεων καθυστερούν.

Πρόσφατα, ξεκίνησε το γραφείο στην Θεσσαλονίκη και αναμένεται ως τα τέλη του μήνα να ξεκινήσει και στην Αθήνα.   

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ΚΤΗΜΑ 16 παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ) Μιχάλης Καλογιαννάκης. Όπως ανέφερε, η συμμετοχή των πολιτών, μέχρι στιγμής είναι πολύ περιορισμένη, καθώς φτάνει από 0,71% (για προγράμματα κτηματογράφησης με έναρξη 14 Ιανουαρίου 2019) μέχρι 10,50% (έναρξη 19 Νοεμβρίου 2019). Η μέση συμμετοχή είναι 1,49% με μέση έναρξη των δηλώσεων 10 Δεκέμβριου 2018. Στα προηγούμενα προγράμματα κτηματογράφησης, η τελική συμμετοχή των πολιτών έφτασε από 35,31% έως 130,50% με μέση συμμετοχή 71,61%. Το ποσοστό βέβαια αυτό αφορά αποκλειστικά περιοχές που έχει τελειώσει η περίοδος της δήλωσης ιδιοκτησίας.

Οι τοπογράφοι αποδίδουν ευθύνες και στη μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τις δηλώσεις κτηματολογίου.

Η εφαρμογή ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου αλλά εξαιτίας τεχνικών ζητημάτων είναι πλήρως λειτουργική από τις 10 Φεβρουαρίου. Η διοίκηση του συλλόγου των τοπογράφων υποστήριξε πως «η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής δηλώσεων κτηματολογίου είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη. Κατά την προηγούμενη εφαρμογή το 2,75% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, έγινε με την χρήση της εφαρμογής.

Στα νέα προγράμματα τα ποσοστά φτάνουν από 0,72% μέχρι 20,34%. Το μέσο ποσοστό είναι 6,52%. Παρά το ότι, η νέα εφαρμογή είναι λειτουργική από την αρχή της βδομάδας, ήδη οι δηλώσεις που γίνονται μέσω αυτής έχουν αυξητικές τάσεις και αναμένεται το ποσοστό 6,52% να είναι μικρό σε σχέση με το τελικό».
 
Όχι τοπογραφικά σε ακίνητα χαμηλής αξίας
 
Για να διευκολύνουν ο κλίμα στην αγορά, οι  τοπογράφοι ανέφεραν χθες ότι μεγάλη αδυναμία της νέας γενιάς κτηματογράφησης είναι ότι αφορά περιοχές με ακίνητα στα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι. Οι επαγγελματίες μηχανικοί ζητούν τοπογραφικά διαγράμματα (αξίας μέχρι και 500 ευρώ) ακόμα και για αγροτεμάχια που έχουν τη μισή αξία από το τοπογραφικό. Ο σύνδεσμος όμως πρότεινε χθες να μην γίνονται τοπογραφικά για ακίνητα χαμηλής αξίας, έστω και αν ο εντοπισμός του ακινήτου μέσω της εφαρμογής του Κτηματολογίου «δεν το περιγράφει ορθά» και μπορούν να υπάρξουν σφάλματα. Ομως για ακίνητα κάποιας αξίας, εντός οικισμών, ή που προορίζονται για αξιοποίηση, είναι καλύτερο να έχουν τοπογραφικό διάγραμμα ώστε να μην πληρώσουν πολύ περισσότερα σε δεύτερο στάδιο (π.χ όταν θέλουν να οικοδομήσουν το ακίνητο)
 
Νομοθετική ρύθμιση για την χρησικτησία
 
Ένα άλλο σημείο της νέας κτηματογράφησης που έθιξαν χθες οι τοπογράφοι είναι ότι αρκετά ακίνητα είναι μοιρασμένα «δια λόγου» και δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας.

Ιδιαίτερα για όσα δεν είναι ηλεκτροδοτούμενα, κυρίως αγροτεμάχια, είναι υπερβολικά δύσκολο να προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα (αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης),τα οποία θα αποδεικνύουν την 20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται αποδεκτή η δήλωση του κτηματολογίου.

Στον ΠΣΔΑΤΜ ζητούν «να υπάρξει άμεσα νομοθετική αλλαγή, ώστε η επίκληση στην έκτακτη χρησικτησία να απαιτεί λιγότερα έγγραφα και να αρκεί η προσκόμιση ενός, όχι πρόσφατου, Ε9. Η προσωρινή δήλωση αυτή να χαρακτηρίζεται ως «προσωρινή δήλωση σε εκκρεμότητα» και να προκρίνονται κατά την επεξεργασία δηλώσεων όσες προσκομίζουν τίτλους ιδιοκτησίας.

Η αλλαγή της κατάστασης της δήλωσης από «προσωρινή δήλωση σε εκκρεμότητα» σε «οριστική δήλωση» να γίνεται με την προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας, όπως η αποδοχή κληρονομιάς. Με την αλλαγή αυτή, οι πολίτες δεν θα έχουν την αγωνία να χάσουν την περιουσία τους, ενώ η συμμετοχή των πολιτών θα αυξηθεί».
 
Ζητούν, επίσης, «να παραταθεί με νομοθετική πρωτοβουλία η συλλογή των δηλώσεων πέραν του συνηθισμένου διαστήματος (σ.σ τρεις μήνες που με τις παρατάσεις φτάνουν τους εννιά), λόγω της υστέρησης του φορέα υλοποίησης να ανταποκριθεί έγκαιρα στα αυτονόητα (διαφημιστική καμπάνια, ηλεκτρονική εφαρμογή, κεντρικά γραφεία συλλογής δηλώσεων)».
 
Οι πολίτες όπως σημείωσαν οι τοπογράφοι, πρέπει να γνωρίζουν πως θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες ώστε να επανέλθει και να δηλώσει αλλαγές στα στοιχεία που δήλωσε στο Κτηματολόγιο.

Μία από αυτές είναι με την προανάρτηση η οποία μέχρι σήμερα πραγματοποιείται στους 16 μήνες από την έναρξη της συλλογής δηλώσεων κτηματογράφησης.

Κατά τη διάρκεια της προανάρτηση ο πολίτης «μπορεί να έρθει με αίτηση επανεξέτασης στοιχείων αφού εντοπίσει τα λάθη και να ζητήσει τη διόρθρωσή τους, χωρίς να καταβληθεί κάποιο ποσό και χωρίς να πάει η αίτησή του για εξέταση από επιτροπή ενστάσεων και να υπάρξουν καθυστερήσεις.

Πρόσθεσαν πως «οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν πως κατά κάποιο τρόπο παντρεύονται το Κτηματολόγιο και πρέπει να κάνουν εντός του χρονικού διαστήματος όλες τις ενέργειες ώστε να αποτυπωθεί η περιουσία τους».